Stwardnienie jest definiowane jako skręcenie lub zakrzywienie kręgosłupa, które może obejmować wiele lokalizacji kręgosłupa, w tym środkowy( piersiowy) i dolny kręgosłup. W większości przypadków miażdżyca ujawnia się w dzieciństwie i wydaje się, że dotyka więcej dziewcząt niż chłopców. Zrozumienie oznak i objawów skoliozy, a także przyczyn i potencjalnych sposobów leczenia tego schorzenia, może pomóc w zapobieganiu powikłaniom, takim jak problemy z płucami i sercem.

Przyczyna: Dziedziczność

  • Dla wielu osób ze zdiagnozowaną skoliozą przyczyna może być nieokreślona. Wiadomo jednak, że dziedziczność lub genetyka rodziny często mają wpływ na to, kto rozwija tę chorobę, a kto nie. Do tej pory nie można zapobiec skoliozie, ale znajomość historii rodziny lub predyspozycji do tego stanu może zachęcić osobę do podjęcia aktywnych kroków, aby zapobiec poważnym lub zagrażającym życiu powikłaniom.

Przyczyna: aktualne stany medyczne

  • U niektórych osób, u których zdiagnozowano urazy lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, istnieje większe ryzyko wystąpienia skoliozy. Takie stany układu nerwowego, które mogą inicjować skoliozę obejmują, ale nie wyłącznie, dystrofię mięśniową i porażenie mózgowe.

Przyczyna: wady przewlekłe

  • Inne osoby, u których zdiagnozowano skoliozę, często rodzą się z wadami kręgosłupa. Jednym z najczęstszych czynników takich defektów jest nierównomierna długość nóg przy porodzie.

Leczenie

  • Dostępne są różne metody leczenia, w zależności od ciężkości stanu i wieku diagnozowanego dziecka. Niektóre łagodne defekty spowodowane skoliozą nie wymagają żadnego leczenia, podczas gdy niektóre dzieci mogą być zmuszone do noszenia ortezy, aby pomóc wyprostować kręgosłup, gdy dziecko rośnie. Inne osoby z ciężkimi skrzywieniami mogą być poddawane zabiegom chirurgicznym w celu wyprostowania kręgosłupa i poprawy funkcji pleców i ruchu.

Powikłania

  • Jeśli nie zostaną zaadresowane, zwiększona skrzywienie kręgosłupa może spowodować niepożądane ucisk na serce i płuca, silny ból pleców i, w niektórych przypadkach, utratę wytrzymałości kości. Podczas gdy przyczyny skoliozy nie są w pełni zrozumiane w tej chwili, pacjenci mogą podejmować aktywne kroki, aby zapobiec powikłaniom, w tym regularnym kontrolom lekarskim i rutynowym rentgenom.