Learn men after being hurt 800x800

RF Goodshoot / Goodshoot / Getty Images לאחר שנפגעת על ידי גברים בעבר, אתה תוהה לא רק אם הם אמינים ויש לי שלמות, אלא גם אתה מתחיל לפקפק בעצמךהערכה עצמית ואני תוהה אם אי פעם תמצאו מישהו שיאהב אותך לאדם שאתה ומתייחס אליך בכבוד.בהתאם לאופן רע הטיפול היה על ידי הגברים בחיים שלך, זה יכול להי...
המשך לקרוא