Προκλήσεις για Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού

1656203 1278190

Εικόνα από Fotolia.com, ευγενική προσφορά του Ανατόλι Tiplyashin Λόγω της πιο περίπλοκη νομοθεσία για την απασχόληση και άλλες νομικές απαιτήσεις, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων έχει εξελιχθεί σε ένα πιο στρατηγικό ρόλο επιχειρηματικό εταίρο.Μια σημαντική πρόκληση σε αυτόν τον ρόλο ασ...
Συνέχισε να διαβάζεις

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ψηφιακή υπογραφή σε συνοδευτική επιστολή μου ;

1656197 1278185

Medioimages / Photodisc / Photodisc / Getty Images Με sites αναζήτησης εργασίας, όπως Monster.com και Ladders.com συνιστώντας ότι οι χρήστες να επισυνάψετε μια συνοδευτική επιστολή με την εφαρμογή τους, η χρήση ενός γραφικού υπογραφής επί του εγγράφου αυτού θα μπορούσεδείξει πιθανούς εργο...
Συνέχισε να διαβάζεις

Πώς να χτίσει ένα προφίλ Job Competency

1656192 1278182

στην εικόνα έργο του Σάσα από αρμοδιοτήτων Fotolia.com εργασίας είναι χτισμένη στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη περιγραφή εργασίας.Οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση (χρήση σε ολόκληρη τη βιομηχανία) περιγραφές τω...
Συνέχισε να διαβάζεις

Σε ποιον ανήκει Kobalt Εργαλεία ;

1656191 1278179

Scott Olson / Getty Images News / Getty Images Η Kobalt Εργαλεία γραμμή δημιουργήθηκε από Cos της Lowe. Να είναι η ιδιωτική μάρκα των εργαλείων στα καταστήματα εγχώριας βελτίωσης του Lowe σε όλη τη χώρα.Το όνομα Kobalt ανήκει Lowe, η οποία βασίζεται σε Mooresville, Βόρεια Καρολίνα.Κατασκε...
Συνέχισε να διαβάζεις

HR Metrics Εκπαίδευση

1656186 1278177

γυναίκα των επιχειρήσεων εικόνα από Maxfx από Fotolia.com Η μέτρηση των ειδικών δεικτών για να δούμε πώς τα άτομα ή οι υπηρεσίες που εκτελούν μπορεί να είναι μάλλον ευεργετική για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.Οι ανθρώπινοι πόροι είναι μια τέτοια υπηρεσία που θα μπορούσε να υποχρεωθεί ...
Συνέχισε να διαβάζεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ?Ποσότητα Παρέχεται ;

Image not found

Μια σημαντική και θεμελιώδης έννοια στην οικονομία είναι αυτό της προσφοράς και της ζήτησης.Προσφοράς και της ζήτησης οδηγούν τις τιμές για όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε μια ελεύθερη αγορά.Μέσα στην έννοια της προσφοράς, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της προσφοράς και ...
Συνέχισε να διαβάζεις

Μειονεκτήματα των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Image not found

ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες ή συνδεδεμένες εταιρείες μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με μια συνολική επισκόπηση των δημοσιονομικών πράξεων των οντοτήτων.Ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες χάνεται κατά τη δι...
Συνέχισε να διαβάζεις

Τυπική και ?Άτυπη διαύλους επικοινωνίας στην Ποινική Δικαιοσύνη πεδίο

1656173 1278169

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images επίσημες γραμμές των αστυνομικών οργανώσεων επικοινωνίας βοήθεια από την ίδρυση της τάξης και της ασφάλειας στην αλυσίδα της διοίκησης, αλλά πάρα πολύ εξάρτηση από τις επίσημες λειτουργίες μπορεί να αναστείλει την ευελιξία και την ικανότητα να ανταποκρ...
Συνέχισε να διαβάζεις

Ποια είναι η OSHA 200 Log ;

Image not found

επιχειρήσεις που ιδρύθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ τη φόρμα καταγραφής OSHA 200.OSHA, η Επαγγελματική Ασφάλεια & amp?Διοίκηση Υγείας, αντικατέστησε το αρχείο καταγραφής δύο σελίδων 200, επίσης γνωστή ως OSHA Νο 200, με το 300 σειρά των μορφών, όταν α...
Συνέχισε να διαβάζεις

Σημασία για την πρόβλεψη στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1656166 1278163

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images Προβλέψεων στην επιχείρηση επιτρέπει στις εταιρείες να γίνουν ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση των πελατών βασίζονται σε δεδομένα του παρελθόντος.Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πρόβλεψη για την εκτίμηση των πωλήσεων, η ζήτη...
Συνέχισε να διαβάζεις

Related Categories